Turkish News Agency - TNA - THA

  https://www.turkishnewsagency.com/


3 kez ihraç edildi

| Tuesday, 01.14.2020, 02:00 AM |


Adana’da öğretmenlik yaparken 2016 yılında 675 sayılı KHK ile hiç bir gerekçe gösterilmeksizin ihraç edilen Münir Korkmaz 29 yıllık öğretmenlik hayatında üç kere ihraç edildiğini söyledi.

Read more: http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/1714230/3-kez-ihrac-edildi.html
TNA