Turkish News Agency - TNA - THA

Turkish News - Türk Haber Ajansı - Haberler

Monday, 04.15.2024, 04:45 PM (GMT)

News - Haberler

Eski AKP?stanbul?l Ba?kan?’ndan‘Van’tepkisi:‘Milli iradeye sayg?s?zl?kt?r’

| Wednesday, 04.03.2024, 03:37 PM |   (16 views)


Eski AKP ?stanbul ?l Ba?kan? Aziz Babu?cu, “Van Büyük?ehir Belediye Ba?kanl??? seçimi yap?lm??, Van halk? iradesini ortaya koymu?tur. Kazanan adaya mazbatas?n?n verilmemesi millî iradeye sayg?s?zl?kt?r, kabul edilemez. Hukukî tart??malar?n ötesinde; meselenin özü, siyasi olarak gösterilmesi gereken tav?r budur” aç?klamas?n? yapt?.Haberi Haber Kayna??ndan Oku

Read more: https://www.turkish-media.com/forum/topic/944921-eski-akp-i%CC%87stanbul-i%CC%87l-baskanindan-van-tepkisi-milli-iradeye-saygisizliktir/


(Votes: 0)


Gallery

İnternet Nasıl Çalışır