Turkish News Agency - TNA - THA

Turkish News - Türk Haber Ajansı - Haberler

Monday, 06.17.2024, 09:07 PM (GMT)

News - Haberler

Online platformlardan terapi alanlar?n say?s?2025’te 650 milyonu a?acak

| Monday, 04.15.2024, 07:44 PM |   (18 views)


Dijitalle?menin yayg?nla?mas?, mental sa?l?k hizmetlerini de online platformlara ta??yor. Günümüzde 335,9 milyon ki?i online platformlardan terapi hizmeti al?rken, bu say?n?n 1 y?l içinde yakla??k 2 kat artmas? bekleniyor.Haberi Haber Kayna??ndan Oku

Read more: https://www.turkish-media.com/forum/topic/947956-online-platformlardan-terapi-alanlarin-sayisi-2025te-650-milyonu-asacak/


(Votes: 0)


Gallery

İnternet Nasıl Çalışır