Turkish News Agency - TNA - THA

Turkish News - Türk Haber Ajansı - Haberler

Monday, 06.17.2024, 09:15 PM (GMT)

News - Haberler

Emekli askerlere konu?ma yasa??getiren hüküm kanun teklifindenç?kar?ld?

| Wednesday, 05.29.2024, 02:59 PM |   (28 views)


Türk Silahl? Kuvvetleri (TSK) Personel Kanunu ile Baz? Kanunlarda De?i?iklik Yap?lmas?na Dair Kanun Teklifi'nin görü?melerine ba?land?. Teklifin ikinci maddesindeki, "Görevden ayr?lan Bakanl?k personelinin de Bakanl???n görev ve sorumlulu?una ili?kin konularda, görevde olduklar? süre içerisinde, rütbeleri d???nda bulunduklar? makam ve görevlerine ili?kin unvanlar?n? kullanarak beyanat verenlere, aç?klama yapanlara, yaz? yazanlara alt? aydan üç seneye kadar hapis cezas? verilmesini" öngören düzenleme oy birli?iyle metinden ç?kar?ld?.Haberi Haber Kayna??ndan Oku

Read more: https://www.turkish-media.com/forum/topic/960015-emekli-askerlere-konusma-yasagi-getiren-hukum-kanun-teklifinden-cikarildi/


(Votes: 0)


Gallery

İnternet Nasıl Çalışır