Turkish News Agency - TNA - THA

Turkish News - Türk Haber Ajansı - Haberler

Wednesday, 06.19.2024, 02:59 PM (GMT)

News - Haberler

Somal?madencilerden 'ithal kömür' protestosu: Madencinin tek geçimi helalle?erek girdi?i oca??d?r. Hiçmi ayd?nl??aç?kamayaca??z?

| Wednesday, 05.29.2024, 02:55 PM |   (18 views)


Somal? madenciler, hükümetin ithal kömür politikalar?n? protesto etti. Türkiye Maden ??çileri Sendikas? Genel Ba?kan? Nurettin Akçul, "Maden emekçisi zaten yeterince s?k?nt? çekmektedir. Dünya'n?n en riskli en tehlikeli mesle?ini yapan madenci, bir de ekmek kavgas?na m? dü?melidir? Depremde, selde ya da herhangi bir do?al afette alk??lanan, yere gö?e s??d?r?lamayan madenciye te?ekkür böyle mi edilmelidir? Y?llarca karanl?kla kader birli?i yapan biz madenciler hiç mi ayd?nl??a ç?kamayaca??z" dedi.Haberi Haber Kayna??ndan Oku

Read more: https://www.turkish-media.com/forum/topic/960017-somali-madencilerden-ithal-komur-protestosu-madencinin-tek-gecimi-helalleserek-girdigi-ocagidir-hic-mi-aydinliga-cikamayacagiz/


(Votes: 0)


Gallery

İnternet Nasıl Çalışır