Turkish News Agency - TNA - THA

Turkish News - Türk Haber Ajansı - Haberler

Monday, 06.17.2024, 07:30 PM (GMT)

News - Haberler

Damar t?kan?kl???nda erken tan?sa?layan cihaz geli?tirildi

| Tuesday, 06.11.2024, 09:24 AM |   (15 views)


ANKARA'da Ba?kent Üniversitesi ö?rencileri Merve Nur Aklan ve Zelal Önay, damar t?kan?kl??? hastal???n?n ön te?hisini gerçekle?tiren cihaz geli?tirdi. TÜB?TAK taraf?ndan desteklenen projede geli?tirilen cihaz ile Türkiye'de yayg?n olan damar t?kan?kl??? hastal???nda yüzde 90 do?rulukla erken tan? sa?lanabiliyor.Haberi Haber Kayna??ndan Oku

Read more: https://www.turkish-media.com/forum/topic/963484-damar-tikanikliginda-erken-tani-saglayan-cihaz-gelistirildi/


(Votes: 0)


Gallery

İnternet Nasıl Çalışır