Turkish News Agency - TNA - THA

Turkish News - Türk Haber Ajansı - Haberler

Wednesday, 07.17.2024, 04:59 PM (GMT)

News - Haberler

Kristal Ya?i?çileri:?nsanca de?er görmek istiyoruz

| Thursday, 07.11.2024, 09:50 AM |   (17 views)


Türkçe Haberler En Son Ba?l?klarKristal Ya? fabrikas?nda i?çilerin toplu i? sözle?me görü?melerinin olumsuz sonuçlanmas? üzerine ba?latt??? grevde 30. gün geride kald?. TÜRK-?? Ege Bölge Temsilcisi Hayrettin Çakmak’?n da destek verdi?i grevde konu?an Tek G?da-?? Sendikas? Genel Te?kilatlanma Sekreteri Kemal Köse, i?verenin tutumunu ele?tirerek, “Biz Kristal Ya? emekçileri olarak maliyet unsuru ve muhasebede sadece bir gider kalemi olmak de?il insanca de?er görmek istiyoruz” dedi.Haberi Haber Kayna??ndan Oku

Read more: https://www.turkish-media.com/forum/topic/971486-kristal-yag-iscileri-i%CC%87nsanca-deger-gormek-istiyoruz/


(Votes: 0)


Gallery

İnternet Nasıl Çalışır