Turkish News Agency - TNA - THA

Turkish News - Türk Haber Ajansı - Haberler

Thursday, 07.18.2024, 01:23 PM (GMT)

News - Haberler

TÜ?K'ten dikkatçekici veriler: Türkiye giderek ya?lan?yor!

| Thursday, 07.11.2024, 09:45 AM |   (16 views)


Türkiye'de son üç y?lda çocuk ve genç nüfus oranlar?nda dü?ü? gözlemlendi. Ya?l? nüfus oran? ise artt?. TÜ?K'in derledi?i veriler, 2023 y?l?nda Türkiye'de çocuk nüfusun oran?n?n geriledi?ini söylüyor. 65 ya? ve nüfusun oran?nda da yükseli? görülüyor. Verilere göre Türkiye'nin do?urganl?k h?z? da 2023'te AB ortalamas?n?n alt?na dü?tü.Haberi Haber Kayna??ndan Oku

Read more: https://www.turkish-media.com/forum/topic/971488-tui%CC%87kten-dikkat-cekici-veriler-turkiye-giderek-yaslaniyor/


(Votes: 0)


Gallery

İnternet Nasıl Çalışır