Turkish News Agency - TNA - THA

Turkish News - Türk Haber Ajansı - Haberler

Sunday, 04.14.2024, 04:41 PM (GMT)

Ataol Behramoğlu - Millet ve güruh

Millet ve güruh -Millet, ulusal insan topluluğunun adıdır.Bu topluluğu farklı yaşlardan, farklı toplumsal kesimlerden, farklı mesleklerden insanlar oluşturur.Bu toplumsal kesimler (sınıflar) arasında çıkar çatışmaları; tek tek kişiler aras...

Mine Söğüt - Altılı galeyan

Altılı galeyan -Biz...Küçük ama etkin bir iktidar alanında yeniden seçim kazanabilmenin umuduyla, itiraf edelim, fena gaza geldik. Nicedir kaybetmeye ayarlı moralimiz birden kazanmaya ayarlandı.Artık, bu ülkede seçim sayesinde demokratik ...

Mustafa Balbay -İktidar içindeki iktidarlar...

İktidar içindekiiktidarlar... -Ülke yönetimlerinde iktidar gücünü paylaşan kurumlar azaldıkça, sistem kirlenir. İlk aşamada işlerin daha kolay yürüyeceği sanılır, ama devamı öyle gelmez. O daralan iktidar katına giden yolların farklı bekçileri olur. Hele iktidar ...

Enver Aysever - Beka sorunu!

Beka sorunu! -“Milliyetçilik”, “dincilik” kapitalizmin temel dayanağıdır. Tüm dünyada işe yarayan, tehlikeli ve kullanışlı ideolojilerdir. Cumhuriyetin kuruluşundan bu tarafa (elbette Osmanlı’dan miras) bu gerici damar ...

Öztin Akgüç - Seçim sandığından izlenimler

Seçim sandığından izlenimler -İstanbul’da Beşiktaş Özel MEF okulla­rındaki sandıklarda oy kullanırım. San­dıklar kapatıldıktan sonra da oy sayımını izlerim. Okulda 15 dolayında sandığın bulunması, önceki seçimlerin sonuçları hakkında bilgi sahibi olduğunda, seçi...
Gallery

İnternet Nasıl Çalışır

Newsletter