Turkish News Agency - TNA - THA

Turkish News - Türk Haber Ajansı - Haberler

Wednesday, 05.29.2024, 08:32 PM (GMT)

Özlem Kumrular kimdir, nereli? Prof. Dr.Özlem Kumrular nedenöldü?

Türkçe Haberler En Son Ba?l?klar“Kösem Sultan”, “Haremde Taht Kuranlar - Nurbanu ve Safiye Sultan” gibi romanlar?n yazar? Prof. Dr. Özlem Kumrular hayat?n? kaybetti. Peki, Özlem Kumrular kimdir, nereli? Prof. Dr. Özlem Kumrular neden öldü?Haberi Haber Kayna??ndan Oku

Vali Kö?ger Elon Musk'?Adana'ya davet etti

Adana Valisi Yavuz Selim Kö?ger, TEKNOFEST 2024'ün 2-6 Ekim tarihleri aras?nda Adana'da yap?laca??n?, Elon Musk’?n Adana’ya gelmesini beklediklerini söyledi.Haberi Haber Kayna??ndan Oku

Ebru?ahin ve Murat Y?ld?r?m ayn?dizide!

TMC Film, yeni sezon için dizi sektöründe büyük ses getirecek bir projeye imza at?yor. Daha önce pek çok diziye hayat veren TMC Film, bu kez iki ünlü oyuncu Ebru ?ahin ve Murat Y?ld?r?m'? ayn? projede bir araya getiriyor.Haberi Haber Kayna??ndan Oku

AKP, sokak köpeklerinin 'uyutulmas?' konusunda geri ad?m atabilir mi?

Cumhurba?kan? Erdo?an’?n talimat?yla, sahiplenilmeyen sokak köpeklerinin bir ay içinde “uyutulmas?” için yasal düzenleme haz?rl??? ba?latan iktidar, kamuoyundan gelen tepkiler üzerine yasa teklifini bu hafta Meclis’e sunmaktan vazgeçti. BBC Türkçe'den Ay?e Say?n Ankara'daki geli?meleri aktar?yor.Habere Gitmek için T?klay?n

?ntegral kalkt?m?? 2024 YKS'de integral sorulacak m??

YKS tarihinin yakla?mas?yla birlikte "?ntegral müfredattan kalkt? m??" ve "YKS'de integral sorulacak m??" sorular?n?n cevab? merak ediliyor. Peki, ?ntegral kalkt? m?? 2024 YKS'de integral sorulacak m??Haberi Haber Kayna??ndan Oku

Prof. Dr.Özlem Kumrular ya?am?n?yitirdi

?sviçre'nin Zürih kentinde 1 y?l önce geçirdi?i trafik kazas?n?n ard?ndan uzun bir süredir ya?am mücadelesi veren Prof. Dr. Özlem Kumrular'?n hayat?n? kaybetti?i duyuruldu.Haberi Haber Kayna??ndan Oku

Emekli askerlere konu?ma yasa??getiren hüküm kanun teklifindenç?kar?ld?

Türk Silahl? Kuvvetleri (TSK) Personel Kanunu ile Baz? Kanunlarda De?i?iklik Yap?lmas?na Dair Kanun Teklifi'nin görü?melerine ba?land?. Teklifin ikinci maddesindeki, "Görevden ayr?lan Bakanl?k personelinin de Bakanl???n görev ve sorumlulu?una ili?kin konularda, görevde olduklar? süre içerisinde, rütbeleri d???nda bulunduklar? makam ve görevlerine ili?kin unvanlar?n? kullanarak beyanat verenlere, aç?klama yapanlara, yaz? yazanlara alt? aydan üç seneye kadar hapis cezas? verilmesini" öngören düzenleme oy birli?iyle metinden ç?kar?ld?.Haberi Haber Kayna??ndan Oku
Gallery

İnternet Nasıl Çalışır

Newsletter