Turkish News Agency - TNA - THA

Turkish News - Türk Haber Ajansı - Haberler

Thursday, 07.18.2024, 02:19 PM (GMT)

News - Haberler

Serbestçal??ana denetim ya?muru

Gelir Vergisi Yasas?’n?n 1998’de kald?r?lan “götürü usul” ba?l?kl? 69. maddesi de?i?tiriliyor.Haberi Haber Kayna??ndan Oku

Biden Covid testinin pozitifç?kmas?yla program?n?iptal etti, 'adayl?ktançekil' bask?s?art?yor

Beyaz Saray'dan yap?lan aç?klamada, ABD Ba?kan? Joe Biden'?n Covid testinin pozitif ç?kt??? duyuruldu. Biden'?n bas?n sözcüsü Karine Jean-Pierre, Covid a??lar?n? yapt?rm?? olan ABD Ba?kan?'n?n hastal??? "hafif semptomlarla" geçirdi?ini kaydetti. Öte yandan Biden üzerindeki "adayl?ktan çekil" bask?s?, kendi partisinden isimlerin ele?tirileriyle art?yor.Habere Gitmek için T?klay?n

Kayseri’de yaralanan?talyan turist 1.5 saatte kurtar?ld?

Kayseri’nin Ye?ilhisar ilçesinde bulunan Avla Kanyonu’nda 2 arkada?? ile birlikte yürüyü? yapan ?talyan turist Lopes Robles (41), dengesini kaybetmesi sonucu yaraland?. Robles, ekiplerinin yakla??k 1.5 saat süren çal??mas?n?n ard?ndan kurtar?ld?.Haberi Haber Kayna??ndan Oku

Amcas?n?n park halindeki arac?n?ate?e verdi

Avc?lar’da, iddiaya göre H.Ç. amcas?na ait park halindeki hafif ticari arac? ate?e verdi. Alev alev yanan araç itfaiye ekipleri taraf?ndan söndürülürken, H.Ç. gözalt?na al?nd?.Haberi Haber Kayna??ndan Oku
Gallery

İnternet Nasıl Çalışır

Newsletter