Turkish News Agency - TNA - THA

Turkish News - Türk Haber Ajansı - Haberler

Thursday, 06.20.2024, 05:16 AM (GMT)

News - Haberler

A?r?Da??'ndaölen?ranl?da?c?n?n cans?z bedenine 6 gün sonra ula??ld?

Türkçe Haberler En Son Ba?l?klarAFAD’dan A?r? Da??'nda 6 gün önce kaybolan ve cans?z bedenine ula??lan ?ranl? da?c?yla ilgili yap?lan aç?klamada ''Kazazedenin naa?? da?dan indirilerek sa?l?k ekiplerine teslim edilmi?tir'' ifadeleri kullan?ld?.Haberi Haber Kayna??ndan Oku

Tokatç?nerede ve ne zamançekildi? Tokatç?filmi oyuncular?kimdir?

Tokatç? filmi oyuncu kadrosu ve konusuyla dikkat çekiyor. Yönetmenli?ini Natuk Baytan'?n yapt??? Tokatç?'n?n yay?nlanmas?yla beraber, ne zaman çekildi?i ve oyuncu kadrosu merak konusu oldu. Peki, Tokatç? nerede ve ne zaman çekildi? Tokatç? filmi oyuncular? kimdir?Haberi Haber Kayna??ndan Oku

Sütüreticisine bayram ve resmi tatiller zehir oluyor

Türkiye’nin en önemli süt üretim merkezlerinin ba??nda yer alan Ayd?n’da süt üreticilerine kurban bayram? adeta zehir oldu. Üretilen sütlerin normal günlerde litresi 15 TL’den sat?l?rken bayram tatili boyunca bu fiyat?n 7,5 TL civar?nda uyguland??? belirtildi. Bakanl?ktan destek isteyen süt üreticileri ve süt toplama kooperatifleri, ilgili bakanl?klardan soruna bir an önce çözüm beklediklerini söylediler.Haberi Haber Kayna??ndan Oku

S?rbistan'da Dusan Tadicözür diledi

Fenerbahçe'nin S?rp y?ld?z? Dusan Tadic, ?ngiltere maç?n?n ard?ndan teknik direktör Dragan Stojkovic'e tepki göstermi?ti. Y?ld?z oyuncu, yapt??? aç?klamalardan ötürü özür diledi.Haberi Haber Kayna??ndan Oku

Bayramda en s?k yap?lan 8 hata

Bayramlarda yiyecekleri do?ru ?ekilde ve uygun miktarlarda tüketmedi?imizde sindirim problemleri, mide a?r?s?, kab?zl?k, ?i?kinlik, tansiyon yükselmesi gibi sa?l?k sorunlar?yla kar?? kar??ya kal?yoruz. Kalp-damar, yüksek tansiyon, diyabet, böbrek hastal??? gibi herhangi bir hastal??? olanlar ba?ta olmak üzere herkes beslenmede hata yapmadan bu süreci geçirmeye dikkat etmeli.Haberi Haber Kayna??ndan Oku

Soma'da orman yang?n?

Manisa'n?n Soma ilçesinde ormanl?k alanda ç?kan yang?na havadan ve karadan müdahale ediliyor.Haberi Haber Kayna??ndan Oku
Gallery

İnternet Nasıl Çalışır

Newsletter