Turkish News Agency - TNA - THA

Turkish News - Türk Haber Ajansı - Haberler

Thursday, 04.15.2021, 08:16 AM (GMT)

Search by date: 1/3/2021

Müzik, tasarım, yaşam ve mimarlık!

Müzik, tasarım, yaşam ve mimarlık! figure > Kitap, mimarlığı bir yaşam biçimi olarak içselleştirmiş iki mimarın, yaşamın olağan akışı, müziğin tonaliteleri, tasarlama sanatı, bir binanın tuğla ve harç dışındaki deneyimleri, başlangıcının, oluşumunun, yaşamının, ölçülebilen ve ölçülemeyen değerlerinin, ışık ve sessizliğin esasının üzerine deneyimlerini aktarıyor. /Archive/2021/1/3/235718050-ic1.jpg“Büroda çalışırken, Beethoven’in 5. Senfonisi’ni ıslıkla çalma alışkanlığım vardı. ‘Cengiz, lütfen... Beethoven’i ıslıkla çalamazsın!’ Bu, ani ve beklenmedik bir şeydi. Kahn devam etti: ‘Klasik müziği ıslıkla çalamazsın, ama mırıldanabilirsin.’”KitaptanCengiz Yetken, Louis Kahn’ın Pennsylvania Üniversitesi Mimarlık Okulu’nun yüksek lisans stüdyosunda öğrencisi olarak, ardından 1501 Walnut Caddesi’ndeki bürosunda genç bir meslektaşı olarak birlikte çalışıp, ürettiği bir isim.Yirminci yüzyıl dünya mimarlığının önemli aktörlerinden aynı zamanda düşünür, sanatçı, bir mimarlık gurusu olan Louis Kahn’ın, 1950’ler ve 70’ler arasındaki görece kısa ama parlak kariyerinde önemli projelerin masada olduğu bir dönem.Kitap, mimarlığı bir yaşam biçimi olarak içselleştirmiş iki mimarın, yaşamın olağan akışı, müziğin tonaliteleri, tasarlama sanatı, bir binanın tuğla ve harç dışındaki deneyimleri, başlangıcının, oluşumunun, yaşamının, ölçülebilen ve ölçülemeyen değerlerinin, ışık ve sessizliğin esasının üzerine deneyimlerini aktarıyor./Archive/2021/1/3/235732050-ic2.jpgCengiz Yetken kitabı şöyle anlatıyor:“Hem mimarlık pratiğinde hem de tasarım eğitiminde bir profesör olarak geçirdiğim mesleki yaşamım boyunca, sık sık 20. yüzyılın belki de en seçkin mimarlarından biri olan Louis Kahn hakkında sorularla karşılaştım.Pek çok dostum Kahn hakkında yazmam için beni teşvik etti. İlk önce, çocuklarıma Lou ile yaşadığım deneyimi ve binalarının neden bu denli özel olduğunu aktaran bir dizi mektup yazmayı düşündüm.Ancak sonradan fark ettim ki, bunları aslında mimarlık okullarındaki öğrencilere ve uygulamadaki arkadaşlarıma aktarmalıydım. Binalarının içine işlemiş tasarım duygusunu ve onları doğuran fikirleri iletmek için bu en iyi yol olacaktı.Giderek yazdıklarımın salt anılardan ibaret kalamayacağını ve tasarım eylemi üzerine ışık tutacağını anladım. Bu aynı zamanda, kendi tasarım anlayışımı da yeniden keşfetmemi sağlayan bir kişisel yolculuk oldu.Bu kitap Kahn’ın mimarlık yaklaşımını veya onun görüşlerini anlatmayı amaçlamıyor. Bu anılar Kahn ile beraberliğimden, sınıfından, bürosundan, binalarından ve bunca yıl mesleğin içinden öğrendiklerimdir. Yanıtlaması zor bir soruyu yanıtlamaya çalışıyorum: Kahn’dan ne öğrendim?”Klasik Müzik Islıkla Çalınmaz - Louis Kahn Stüdyo ve Atölyesinde Birlikte Üretmek / Cengiz Yetken / Çeviren: Özlem Erdoğdu Erkarslan / YEM Yayın / 272 s. Cumhuriyet Kitap Eki

Psikanaliz ve Beckett!

Psikanaliz ve Beckett! figure > Samuel Beckett pek tanınmayan İrlandalı bir yazarken, Wilfred R. Bion’la Londra’da gerçekleştirdiği bir psikanaliz tedavisinden yıllar sonra yirminci yüzyılın en büyük yazarlarından, Bion da psikanalizin en özgün kuramcılarından biri olacaktı. Psikanalist Didier Anzieu kitabında, bu tedavinin seyrini hem yazar üzerindeki tedavi edici etkisini hem de yazarda edebi açıdan nasıl bir verimliliğe yol açtığını anlatıyor. /Archive/2021/1/3/235312301-ic1.jpgSamuel Beckett pek tanınmayan İrlandalı bir yazarken, Wilfred R. Bion’la Londra’da gerçekleştirdiği bir psikanaliz tedavisinden yıllar sonra yirminci yüzyılın en büyük yazarlarından, Bion da psikanalizin en özgün kuramcılarından biri olacaktı.Yaratıcı sürece ilgi duyan psikanalist Didier Anzieu, bu tedavinin seyrini, girdiği çıkmazı, bir otoanaliz biçiminde yeniden ele alınışını ve bu aşamanın hem yazar üzerindeki tedavi edici etkisini hem de yazarda edebi açıdan nasıl bir verimliliğe yol açtığını anlatıyor.Anzieu’nün kitabı denemeden, klinik gözlemden, seyir defterinden ve biyografiden izler taşıyor. Yazar yeri geldiğinde, hakkında yazdığı yazara da öykünüyor, onun üslubunu yakalamaya çalışıyor. Bazen okumanın, bazen de yazının bir savunusuna girişiyor.OKUMA PARÇASI İÇİN: https://www.metiskitap.com/catalog/text/235090?/Archive/2021/1/3/235337910-ic2.jpgSAMUEL BECKETT: 13 Nisan 1906’da Dublin'in bir banliyösünde doğdu. İrlandalı meslektaşları George Bernard Shaw, Oscar Wilde ve William Butler Yeats gibi İngiliz-İrlandalı Protestan bir ailedendi. On dört yaşında, sonradan Kuzey İrlanda’da bulunan Enniskillen’de, Portora Kraliyet Okulu'na gitti.1923 ile 1927 arası Dublin'deki Trinity College'da Roman dilleri öğrenimi gördü; lisans derecesini buradan aldı. Kısa süre Belfast'ta bir okulda ders verdikten sonra, 1928-1930 yılları arasında Paris'te Ecole Normale Superieure’da İngilizce dersleri verdi. Bu dönemde çalışmalarına büyük etkisi olan yazar James Joyce’la arkadaş oldu ve Joyce'un çevresine katıldı. 1930'da Trinity College'da Fransızca dersleri vermek üzere İrlanda'ya döndü, ama 1931'de istifa etti. Bunu izleyen dönemde Londra, Fransa, Almanya ve İtalya'yı kapsayan bir geziye çıktı./Archive/2021/1/3/235355144-ic6.jpgBeckett 1937'de Paris'e yerleşmeye karar verdi. II. Dünya Savaşı'nda, tarafsız bir ülkenin vatandaşı olması dolayısıyla Alman işgalinden sonra da Paris'te kalabildi. 1941'de bir yeraltı direniş grubuna katıldı. 1942'de Gestapo'nun grubun üyelerini tutukladığını öğrenince gizlenmeye başladı; ardından da Fransa'nın işgal altında olmayan bölgesine geçti. 1945'te İrlanda'ya döndü, ama İrlanda Kızılhaç Örgütü'ne gönüllü yazılarak Normandiya'daki Saint-Lo askeri hastanesinde çevirmenlik yapmak üzere yeniden Fransa'ya geldi. 1945 kışında Paris'e yerleşti.Bu dönemde Molloy (1947), Malone Ölüyor (1948), Adlandırılamayan (1950), Özgürlük, Godot’yu Beklerken (1949) kitaplarını bitirir. Diğer yapıtları arasında; Aşksız İlişkiler Dört Dublinli Hiç İçin Metinler ve Uzun Öyküler İmge Mercier ile Camier Murphy Oyunları arasında: Oyunun Sonu (1957) Son Band (1959) Neşeli Günler (1961) Oyun (1964) Ben değil (1973) O an (1976) ve Tüm Düşenler (1976) vardır. Samuel Beckett 1969’da edebiyat dalında Nobel Ödülü alır./Archive/2021/1/3/235409488-ic4.jpgBeckett'ın kapkara gülmecesi, çağdaş tragikomedyanın salt mutlaklaşmış biçimidir. Beckett'ın oyunları, modern tiyatroyu anlayış olarak derinden etkilemiş ve her zaman özgünlüklerini korumuşlardır. Godot'yu Beklerken, en bilinen eseridir. Gülünçlük ve tekrar üzerine temellenen ve absürd tiyatronun şaheseri olarak kabul edilen bu oyun, dünyaya ve insana ilişkin geleneksel ve yaygın kabulleri derinden sarsar.Fransız farslarında, basit cinsel hazların peşinden çılgınca koşan ve genellikle başarısız kalan karakterleri seyredenler kahkahalara boğulur. Beckett'in yapıtlarında da, insan çabalarının çoğunun boş ve anlamsız olduğunun kavranması, izleyenleri anlamsız ve boşuna amaçlarla uğraşmaktan kurtararak özgürleştirici bir etki yapar. İnsan zihninin tantanayla ve büyük önem vererek uğraştığı şeylerin aslında aldatıcı hırslar ve boş arzulardan öteye geçmediğinin görülmesi kahkahalara neden olur. Beckett'i seyretmenin ya da okumanın son etkisi, kasvet ve sıkıntı vermek şöyle dursun, tiyatronun kendisi kadar eski bir amaç olan gerilimden kurtulma ve arınmadır.Teknik yönden Beckett, biçim duygusu kusursuz bir ustadır. Örneğin, Molloy ve Godot'yu Beklerken, birbirinin ayna imgeleri olan iki bölüm halinde, simetrik olarak kurulmuştur. Kitle iletişim araçları için yazdığı yapıtlarında da Beckett sezgi ve zekâsıyla bunların tekniklerinin temel niteliğini bütünüyle kavrayabildiğini göstermiştir. /Archive/2021/1/3/235438644-ic7.jpgAll That Fall (1957) gibi radyo oyunları, ses, müzik ve konuşmanın bir arada kullanılması bakımından örnek niteliğindedir. Kısa televizyon oyunu Eh Joe! (1967) televizyon kamerasının yüze yaklaşma olanağından ve televizyon oyunlarının özelliklerinden yararlanır. Film (1967) adlı film senaryosu ise gözlemcisinin gözünden kurtulmaya çalışan benliği gösteren unutulmaz bir imgeler dizisi yaratır.Beckett'in son yapıtlarında aşırı bir yoğunluk ve kısalık eğilimi vardı. Bir oyuncuk ya da kendi deyişiyle dramaticule olan Come and Go'da (1967; Gel ve Git) üç karakter yalnızca 121 sözcük kullanır. Lessness (Azlık) ise her biri iki kez geçen 60 cümleden oluşan bir düzyazıdır.Acts Withoul Words (Sözsüz Oyun, 1959) adlı dizisi, adına tıpatıp uyar. Son oyunlarından biri olan Rockabye da 15 dakika sürer. Bu kısalık Beckett'in, yazılarında işin özüne inme ve önemsiz şeyler için sözcük harcamama kararlılığının bir ifadesidir.Hem İngilizce, hem de Fransızca yazan ve yapıtlarını bu dillerin birinden öbürüne çeviren Beckett, her iki dilde de eşsiz bir üslupçuydu. Beckett'in Türkçede İmge (1989) ve Eşlik (1990) adlı iki yapıtı daha vardır.Beckett / Didier Anzieu / Çeviren: Nesrin Demiryontan / Metis Yayınları / 280 s. Cumhuriyet Kitap Eki

Cem Yılmaz'dan Mücahit Birinci'ye sert tepki: Belediyeden 2 bin 754 lira aldım

Cem Yılmaz'dan Mücahit Birinci'ye sert tepki: Belediyeden 2 bin 754 lira aldım figure > Cem Yılmaz, AKP’li İBB Meclis Üyesi Mücahit Birinci'nin SMA hastası çocuklarla ilgili yaptığı paylaşıma sert tepki gösterdi. Yılmaz, ''Ben belediyeden 2 bin 754 lira aldım o yüzden tweet attım'' dedi. Milli Piyango'nun Türkiye Varlık Fonu'na aktarılan 75 milyon TL'lik ikramiyesinin SMA hastası çocukların tedavisinde kullanılması için sosyal medyada kampanya başlatıldı. Duruma tepki gösteren ünlüler ise sosyal medya hesapları üzerinden çağrıda bulunarak, Türkiye Varlık Fonu'na aktarılan 75 milyon liranın SMA hastası çocuklar için kullanılmasını talep etti. Cem Yılmaz yaptığı paylaşımda, ''Şimdi bu fikre bişey desek vay siyaset yapıyosun deniliyor. 2/3 aydır bu konuda yüzlerce caresiz insan ile görüştüm, bazılarına elimden geldiğince yardım ettim. Olmuyor yetmiyor. Milli piyango için bundan güzel bi öneri olamaz gelin yapın bu iyiliği'' ifadelerini kullandı.Yılmaz'ın açıklamalarını alntılayan  AKP’li İBB Meclis Üyesi Mücahit Birinci, ''Hah bu da geldi. Kızıl kafalı çocuk da burada mı? Adını hep unutuyorum'' şeklinde tepki çeken paylaşımlar yaptı.''BELEDİYEDEN 2 BİN 754 LİRA ALDIM'' Birinci'nin açıklamasına sert tepki gösteren Cem Yılmaz, ''Tamam yine siz haklısınız. Bildiğiniz gibi yapın sevgili kardeşim. Ben belediyeden 2.754 lira aldım o yüzden tweet attım.Gecen hafta da 3  aile şahsen yardım istemişti ,yaptım. Meğer büyük bir oyun varmış yalan söylüyorlarmış.Uyardıgınız için tesekkürler. Sagolun.Bir daha yapmam. Bir diğer ciddiyetsiz  konu da; benim Kaz Dağlarında villam var. Adresi belliyse yazarsanız memnun olurum nerede villam gidip yerleşeyim bari. Boş durmasın. Athena Gökhan a yakın mı ? Büyük resmin tam neresinde'' ifadelerini kullandı./Archive/2021/1/3/234046213-cem-1.jpg/Archive/2021/1/3/234056057-cem-2.jpg cumhuriyet.com.tr

Bering Denizi'nin güneyinde 6,1 büyüklüğünde deprem

Bering Denizi'nin güneyinde 6,1 büyüklüğünde deprem figure > Rusya'nın Doğu Sibirya bölgesi ile ABD'nin Alaska eyaleti arasındaki Bering Denizi'nde 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumuna göre, yer sarsıntısı, Alaska'ya bağlı Adak Adası'nın 235 kilometre batısında, deniz tabanının 17,1 kilometre altında kaydedildi. Depremin ardından, Alaska'nın güneyinden geçen fay hattı boyunca artçı sarsıntılar meydana geldi. AA

Kadir Topbaş'ın sağlık durumu hakkında kritik gelişme

Kadir Topbaş'ın sağlık durumu hakkında kritik gelişme figure > Koronavirüs tedavisi gören eski İBB başkanı Kadir Topbaş'ın diyalize bağlandığı bildirildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin eski başkanı Kadir Topbaş, 16 Kasım’da kaldırıldığı özel hastanede koronavirüs tedavisine başlanmış ve 25 Aralık'ta entübe edilmişti. Sağlık durumu ciddiyetini koruyan Topbaş’ın diyalize bağlandığı öğrenildi. cumhuriyet.com.tr

Beşiktaş: "Yönetim Kuruluüyelerimize yapılan saldırıyıkınıyoruz"

Beşiktaş: "Yönetim Kurulu üyelerimize yapılan saldırıyı kınıyoruz" figure > Beşiktaş, Kayserispor deplasmanında, yönetim kurulu üyelerinin içinde bulunduğu locaya yapılan saldırıyı kınadı. Beşiktaş, Kayserispor deplasmanında, yönetim kurulu üyelerinin içinde bulunduğu locaya yapılan saldırıyı kınadı.Süper Lig’in 16. haftadasında Kayserispor’u deplasmanda 2-0 mağlup eden Beşiktaş’ta, siyah-beyazlı yönetim kurulu üyelerinin bulunduğu locaya yapılan saldırı hakkında bir açıklama yaptı. Yapılan saldırıyı kınayan siyah-beyazlılar, konu hakkında resmi siteden şu ifadelere yer verdi:"Futbol Takımımızın Süper Lig’in 16. haftasında Hes Kablo Kayserispor ile oynadığı müsabakayı izlemek üzere Bş. Bld. Kadir Has Stadyumu’nda bulunan Yönetim Kurulu Üyelerimize, karşılaşmayı takip ettikleri locada saldırıda bulunan kişileri şiddetle kınıyoruz.Saldırıyı gerçekleştirenlerin ne Kayseri şehrimizi ne de Kayserispor camiasını temsil etmediklerini biliyor, futbolun güzelliğine gölge düşüren bu tür olayların bir daha asla yaşanmamasını tememni ediyoruz.Yönetim Kurulu Üyelerimize yapılan saldırıdan en az bizim kadar üzüntü duyduğuna yürekten inandığımız Kayserispor Camiasının Başkanı Sayın Berna Gözbaşı, Başkanımız Sayın Ahmet Nur Çebi’yi telefonla arayarak üzüntülerini ifade etmiştir.Kulübümüz, Yönetim Kurulu Üyelerimize saldırıda bulunan kişiler hakkında hukuki süreç başlatacak ve sürecin sonuna kadar takipçisi olacaktır." İHA

Fahrettin Koca'dan SMA hastasıçocuklarla ilgili açıklama: Kobay olarak kullanılmasına izin vermeyeceğiz

Fahrettin Koca'dan SMA hastası çocuklarla ilgili açıklama: Kobay olarak kullanılmasına izin vermeyeceğiz figure > Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, SMA hastası çocuklarla ilgili yazılı açıklama yaptı. Koca, ''İlaç şirketlerinin baskısı ile çocuklarımızın kobay olarak kullanılmasına izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı. Milli Piyango'nun Türkiye Varlık Fonu'na aktarılan 75 milyon TL'lik ikramiyesinin SMA hastası çocukların tedavisinde kullanılması için sosyal medyada kampanya başlatıldı.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yazılı açıklama yayımlayarak, ''İlaç şirketlerinin baskısı ile çocuklarımızın kobay olarak kullanılmasına izin vermeyeceğiz. Ülkemizde SMA hastalığı görülmeyene, mevcut tüm hastalarımız tedavi edilene kadar mücadelemiz devam edecektir'' dedi.Yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:''DEVLETİMİZ TARAFINDAN ÜCRETSİZ OLARAK KARŞILANMAKTADIR'''Bildiğiniz üzere ülkemizde çokça gündeme getirilen Spinal Müsküler Atrofi (SMA) hastası çocuklarımız ile ilgili kampanyalar yürütülmektedir. Her bir hastamızın hastalığı ne olursa olsun sağlığına kavuşmasından sorumluyuz. Hele hastamız bir çocuksa bu tüm öncelikleri en yüksek seviyede hak etmektedir. Her bir evladımızın sıhhati ve canı en kutsal emanetimizdir. Milletçe en hassas olduğumuz konulardan biri evlatlarımızdır. Hastalıkların tedavisi ise sosyal medyadan sahte kahramanlıklar sergileyerek değil, bilimin gösterdiği yolu takip ederek gerçekleştirilir.SMA hastası çocuklarımız için de devletimiz tüm imkânlarını kullanarak tedavilerini sağlamaktadır. Bu konunun suistimal edilmesi asla kabul edilemez. Bakanlığımız bünyesinde bu evlatlarımızın tedavisinin planlandığı, alanında uzman ve SMA tedavisinde tecrübeli bilim insanlarımızdan oluşan bilimsel bir kurulumuz vardır. Çocuklarımızın tedavisi konusunda en güncel yöntemler bu kurulumuzca değerlendirilerek en hızlı biçimde uygulamaya geçirilmektedir. Bu konuda mali koşullar gündemimizde dahi değildir. SMA Bilim Kurulumuz aileleri ve aile derneklerini birinci elden bilgilendirmektedir. Ülkemizde tedavi almayan bir tane bile SMA hastamız bulunmamaktadır. Tedavi masraflarının tamamı devletimiz tarafından ücretsiz olarak karşılanmaktadır'' ''ÖLÜMCÜL OLABİLMEKTEDİR''''Son zamanlarda geliştirilen ve gündemde olan gen tedavisine ilişkin veriler, ilk süreçte olduğu gibi derhal ve titizlikle SMA Bilim Kurulumuzca incelemeye alınmıştır. Sadece son 2 ayda bilim kurulumuz 5 kez toplanarak ilaçla ilgili verileri incelemiştir. Bu hafta da bir değerlendirme toplantısı yapacaktır. Gen tedavisinin etkinliğine dair bilimsel platformlarda yayınlanan kanıtlar henüz yeterli düzeyde değildir ve hâlihazırda uygulanan tedaviye üstünlüğüne dair kanıt bulunmamaktadır. Yapılan bazı çalışmalarda başta karaciğer yetmezliği ve trombosit sayısında düşüklük (kanama eğilimi) olmak üzere ciddi yan etkilerinin bulunduğu bildirilmiştir. Ayrıca gen tedavisinin uygulama prosedürünün bir parçası olarak en az bir ay süreyle bağışıklık sisteminin baskılanması gerekmekte, özellikle kilosu daha yüksek olan bazı hastalarda bu süreç 1 yıla kadar uzayabilmektedir. Zaten kırılgan yapısı olan SMA hastalarımızda enfeksiyonlar ve bağışıklık sisteminin baskılanması daha büyük risk oluşturmakta, herhangi bir hastalık seyri sırasında süreç, hastalıktan bağımsız olarak ölümcül olabilmektedir''''KİRLİ KAMPANYAYA AÇIKLIK GETİRMEK İSTİYORUM''''SMA hastası çocuklarımız üzerinden yürütülen kirli kampanyaya açıklık getirmek istiyorum. Güncel ve işe yaradığı ispat edilen tüm tedaviler SMA Bilim Kurulumuzun önerisi ile uygulanmaktadır. Çocuklarımızın kobay olarak kullanılmasının ise net olarak karşısındayız. Bilimsel veriler dışında küresel ilaç şirketlerinin oyununa müsaade etmeyeceğiz. Ailelerimizin suiistimal edilmesine izin vermeyeceğiz. Gen tedavisi adı altında ortaya atılan yöntemin bilimsel olarak işe yaradığını gösteren şimdilik somut hiçbir veri bulunmamaktadır. Ancak ilaç şirketlerinin oyununa gelerek yapılan kampanyalarla bu durum suiistimal edilmektedir. İlaç şirketlerinin baskısı ile çocuklarımızın kobay olarak kullanılmasına izin vermeyeceğiz. Bir konuda toplu olarak tepki vermek kadar güzel bir davranış yoktur. Ancak gördüğümüz kadarıyla ilaç şirketlerinin amacına hizmet eden bir organizasyonla karşı karşıyayız. Kampanya düzenleyerek zikredilen rakamlar, önerilen finansal kaynaklar bu zamana kadar çocuklarımızın tedavisi için ayrılan kaynağın yanında hiçbir değer ifade etmemektedir. Mesele kaynak meselesi değildir. Ülkemiz her şart altında vatandaşının tedavisini yapabilecek güçtedir. Burada esas konu ahlak sınırlarını aşarak devletimizi aciz göstererek küresel ilaç şirketlerinin savunuculuğunu yapmaktır. Bir araya gelerek kampanya yürüten ve devletimizi aciz göstermeye çalışan bu kampanyaya alet olmayacağız. Devletimiz işe yaradığı ispat edilen her tedaviyi ücretsiz olarak evlatlarımız için kullanmaya devam edecektir. SMA hastalığı genetik bir hastalıktır. Bundan sonra tüm evlilik öncesinde aile adaylarına gen taraması da yaparak tedbir alınacak ve ülkemizde SMA hastalığı görülmeyene, mevcut hastalarımız tedavi edilene kadar mücadelemiz devam edecektir.'' cumhuriyet.com.tr

Sergen Yalçın: "Beşiktaş’ın lider olmasıylaövünecek durumda değiliz"

Sergen Yalçın: "Beşiktaş’ın lider olmasıyla övünecek durumda değiliz" figure > Maç sonu düzenlenen basın toplantısında konuşan Sergen Yalçın, "Maçı kazandığımız için çok mutluyuz. Zor bir oyundu. Rakibin kapalı olmasını bekliyorduk" dedi. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, 2-0’lık Hes Kablo Kayserispor galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada, "Yaklaşık 862 gündür lider olamamışız. Uzun süredir bu pozisyonu yakalamadığımız için tabii ki önemli. Ama maç kazanmak çok daha önemli. Beşiktaş’ın lider olmasıyla övünecek durumda değiliz" dedi.Maç sonu düzenlenen basın toplantısında konuşan Sergen Yalçın, "Maçı kazandığımız için çok mutluyuz. Zor bir oyundu. Rakibin kapalı olmasını bekliyorduk. Oyunu açmak için varyasyonları denedik. Maçın başında verilen penaltı gol olsaydı oyun çok daha farklı yerlere gidebilirdi. Oyunun son bölümünde istekliydik, arzuluyduk. İyi savunduk, rakibin kontra atak yapmasına müsaade etmedik. Akıllı bir oyun oynadığımızı düşünüyorum. Böyle maçları kazanmak kolay değil, çünkü Kayserispor’un da pozisyonuyla ilgili puana ihtiyacı var. Kazandığımız için mutluyuz. Önemli bir virajı geçtiğimizi düşünüyorum. Az pozisyon veriyoruz. Bu akşam hemen hemen hiç pozisyon vermedik gibi. 4 maçta gol yemiyoruz, iyi bir savunma yapıyoruz. Güçlü bir takımımız var. Önemli eksiklerimiz olmasına rağmen böyle sağlam durmak, oyunun sonuna kadar sağlam oynamak çok önemli. O yüzden oyuncularıma teşekkür ediyorum" dedi."862 GÜNDÜR LİDER OLAMAMIŞIZ"Liderlikle ilgili değerlendirmelerde bulunan Yalçın, "Beşiktaş’ta lider olmanın çok önem taşıdığını düşünmüyorum, uzun zamandan beri bu pozisyonda olmadığımız için. Yaklaşık 862 gündür lider olamamışız. Uzun süredir bu pozisyonu yakalamadığımız için tabii ki önemli. Ama maç kazanmak çok daha önemli. Beşiktaş’ın lider olmasıyla övünecek durumda değiliz. Burası Beşiktaş. Beşiktaş her zaman her kulvarda şampiyonluğa oynar" ifadelerini kullandı.Transferle ilgili de konuşan Yalçın, "Yönetimle, başkanla görüştük. Planlama yapmakta zorlanıyoruz. Şu anda planlama yapmamız biraz zor. Ama mümkün olursa takımımız güçlendirmek istiyoruz. 1-2 oyuncuyla takımı güçlendirmek istiyorum. Takımın da buna ihtiyacı olduğunu düşünüyorum" diye konuştu. İHA

Milletvekili Baki Ersoy: "Yumruk atan taraf biz değiliz"

Milletvekili Baki Ersoy: "Yumruk atan taraf biz değiliz" figure > Kayserispor-Beşiktaş karşılaşmasının ardından Kadir Has Stadyumu’nun çıkışında açıklamalarda bulunan Beşiktaş Yöneticisi Adnan Dalgakıran’ın yaptığı açıklamaya, Milletvekili Baki Ersoy’dan yalanlama geldi. Kayserispor-Beşiktaş karşılaşmasının ardından Kadir Has Stadyumu’nun çıkışında açıklamalarda bulunan Beşiktaş Yöneticisi Adnan Dalgakıran’ın yaptığı açıklamaya, Milletvekili Baki Ersoy’dan yalanlama geldi.MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy İHA muhabirine yaptığı açıklamada, "Kimse Beşiktaş Spor Kulübü’nün locasını basmadı. Bu konuyla ilgili kamera kayıtları mevcuttur. Loca basan taraf biz değil, aksine onlardır. Çıkan arbedede kimin ne yaptığını görmedim ancak yumruk atan taraf biz değiliz" şeklinde açıklama yaptı. İHA

Yılport Samsunspor uzatmada attığıgolle kazandı

Yılport Samsunspor uzatmada attığı golle kazandı figure > Yılport Samsunspor - Adanaspor: 2-1 STAT: 19 MayısHAKEMLER: Bülent Birincioğlu (xx), Seyfettin Ünal (xx), Baran Eraslan (xx)YILPORT SAMSUNSPOR: Nurullah (xx) - Kerem (xx), Erkam (xx), Boli (xx), Erhan (xxx), Savicevic (xx) (Dk. 89 Yalçın), Gökhan (xx) (Dk. 58 Kubilay (xx), Oğuz (xx) (Dk. 69 Buğra(xx), Burak (xxx), Gyasi (xx) (Dk. 46 Guido (xxx), Nadir (xx) (Dk. 58 Ahmethan (xxx)ADANASPOR: Kracic (x)- Ömer (x) (Dk. 80 Berkan Fırat (x), Donkor (xx), Belem (x), Atalay (x) (Dk. 71 Serhat Tunç (x), Celil (xx), Evren (x), Ergin (x) (Dk. 71 Ozan Papaker (x), Furkan Şeker (x), Uğurcan  (xx) (Dk. 90+5 Cenk Alptekin (?), Canberk (xx)GOLLER: Dk. 73 (P) İlyas Kubilay, Dk. 90+7 Guido (Yılport Samsunspor) - Dk. 63 (KK) Erkam Reşmen (Adanaspor)SARI KARTLAR: Erhan, Guido (Yılport Samsunspor) - Adolphe Belem, Furkan Şeker, Uğurcan Yazılı (Adanaspor)TFF 1'inci Lig’in 17'nci haftasında Yılport Samsunspor evinde ağırladığı Adanaspor’u 2-1 mağlup etti.15’inci dakikada Erhan’ın ceza sahasına yaptığı ortada topa iyi yükselen Gökhan Alsan’ın kafa vuruşunda top az farkla üstten auta çıktı.24’üncü dakikada Erhan’ın ceza sahası dışında yaptığı ortada göğsüyle topu yumuşatan Burak’ın ceza sahası dışından kaleye çektiği şut az farkla üstten auta çıktı.56’ncı dakikada Savicevic’in ceza sahasına yaptığı ortada topa iyi yükselen Nadir’in vuruşunda top kaleci Kracic’de kaldı.57’nci dakikada Guido’nun yerden pasıyla buluşan Nadir’in kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda şutunu çekti, meşin yuvarlak kaleci Kracic’de kaldı.63’üncü dakikada konuk ekip öne geçti. Celil Yüksel’in kullandığı serbest vuruşta Erkam’ın ters vuruşunda top ağlarla buluştu: 0-1.73’üncü dakikada skora denge geldi. Burak Çalık’ın düşürülmesiyle kazanılan penaltıyı kullanan Kubilay’ın vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-1.84’üncü dakikada Kerem’in kullandığı serbest vuruşta topa iyi yükselen Buğra’nın kafa vuruşunda top az farkla yandan auta çıktı.90+7’nci dakikada ani gelişen Yılport Samsunspor atağında Guido’nun kaleye çektiği şut defansa da çarparak ağlarla buluştu: 2-1.Karşılaşmada başka gol olmadı ve Yılport Samsunspor sahasında Adanaspor’u 2-1 mağlup etti. DHA

Koronavirüs nedeniyle 4 sağlık emekçisi daha yaşamınıyitirdi

Koronavirüs nedeniyle 4 sağlık emekçisi daha yaşamını yitirdi figure > Türk Tabipleri Birliği (TTB), koronavirüs nedeniyle bugün 2 eczacı, 1 sağlık memuru ve 1 onkoloji uzmanı olmak üzere 4 sağlık çalışanın daha yaşamını yitirdiğini açıkladı. TTB, Gaziantep'te çalışan eczacı Mehmet Çinpolat, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde çalışan eczacı Halit Usluel, Kayseri Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan Sağlık Memuru Oğuzhan Özkan ve İzmir'de özel bir hastanede görev yapan tıbbi onkoloji uzmanı Prof. Dr. A. Uğur Yılmaz'ın koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdiğini duyurdu. TTB'den yapılan açıklamada, sağlık camiasına ve hayatını kaybeden sağlık emekçilerinin ailelerine başsağlığı dilendi.  cumhuriyet.com.tr

Kayseri'de Beşiktaş'ın locasına saldırı, milletvekili yumruk attı

Kayseri'de Beşiktaş'ın locasına saldırı, milletvekili yumruk attı figure > Kayseri-Beşiktaş maçının sonlarındaki gerginlik sonrası Cumhur İttifakı bir milletvekili ile kardeşinin Beşiktaşlı yöneticilerin locasını basıp küfür ettiği, yumruk attığı öne sürüldü. Kayseri-Beşiktaş maçı sonrası VIP tribünü karıştı.Kayseri-Beşiktaş maçının sonlarındaki gerginlik sonrası Cumhur İttifakı bir milletvekili ile kardeşinin Beşiktaşlı yöneticilerin locasını basıp küfür ettiği, yumruk attığı öne sürüldü. Milletvekilinin MHP'li Baki Ersoy ve kardeşi L.Ersoy olduğunu iddia edildi.Beşiktaş 2. Başkanı Adnan Dalgakıran, "Burada çok vahim bir olay yaşadık, son dakikalardaki gerginlikten sonra yöneticilerimizin locası Türkiye Cumhuriyeti milletvekili sıfatını taşıyan bir şahıs ve kardeşi tarafından basıldı. İki yöneticimiz yumruklandı. Burası Patagonya değil. Milletvekili ve kardeşinden şikayetçiyiz. Kamera kayıtlarını istedik. Bu camia bu olayın hesabını sorar" dedi./Archive%5C2021%5C1%5C3%5C214517287-hes-kablo-kayserispor-besiktas-ek-fotograflar_3.jpg cumhuriyet.com.tr
Gallery

İnternet Nasıl Çalışır

Newsletter