Turkish News Agency - TNA - THA

Turkish News - Türk Haber Ajansı - Haberler

Monday, 06.17.2024, 09:17 PM (GMT)

Efes Selçuk’ta Nâz?m Hikmet rüzgar?

Usta ?airi Nâz?m Hikmet, ölümünün 61. y?l?nda Bedreddin Oratoryosu ile an?ld?. Efes Selçuk Belediyesi’nin düzenledi?i etkinlikte oratoryo ayakta alk??land?.Haberi Haber Kayna??ndan Oku

Ö?renciölübulundu:Üniversite'den intihar aç?klamas?

Y?ld?z Teknik Üniversitesi ö?rencisi Furkan Akardere, dün sabah saatlerinde ölü olarak bulundu. Üniversite yönetimi yapm?? oldu?u aç?klamada olay?n bir intihar vakas? oldu?unu aç?klad?.Haberi Haber Kayna??ndan Oku

?PA'dan dikkatçeken rapor...?stanbul’da ya?aman?n bedeli bir y?lda yüzde 83 artt?

?PA, ?stanbul'da Ya?am Maliyeti-May?s 2024 raporuna göre, kentte 4 ki?ilik bir ailenin ortalama ya?am maliyeti bir önceki aya göre yüzde 3,69, bir önceki y?la göre ise yüzde 83,61 oran?nda artarak 61 bin 523 liraya yükseldi. ?PA Ba?kan? Bu?ra Gökçe, “?stanbul’da ya?ayan her 10 ki?iden biri gece yata?a aç giriyor” dedi.Haberi Haber Kayna??ndan Oku

Ankara merkezli 15 ilde FETÖoperasyonu: 38 gözalt?karar?

Ankara Cumhuriyet Ba?savc?l???’n?n yürüttü?ü FETÖ/PDY soru?turmas? kapsam?nda, '2015 Sermaye Piyasas? Kurulu (SPK) Uzman Yard?mc?l??? Giri? S?nav?'nda usulsüzlük yapt??? belirlenen 38 ?üpheli hakk?nda gözalt? karar? verildi.Haberi Haber Kayna??ndan Oku

Tüketim?eklini de?i?tirerek faydalar?n?art?rabilece?iniz 7 g?da!

Baz? besinleri farkl? ?ekillerde tüketmek, sa?l?k aç?s?ndan daha fazla fayda sa?layabilir. Peki, haz?rlan???na göre yararlar?n? art?rabilece?iniz besinler nelerdir? ??te tüketim ?eklini de?i?tirerek faydalar?n? art?rabilece?iniz 7 g?da...Haberi Haber Kayna??ndan Oku

Hakkari Belediyesi: Kayyum karar?DEM Parti’de nas?l kar??land?, yeni kayyum atamalar?olabilir mi?

Türkçe Haberler En Son Ba?l?klar31 Mart Yerel Seçimleri'nin ard?ndan DEM Partili Hakkari Belediye E? Ba?kan? Mehmet S?dd?k Ak??’? görevden uzakla?t?rarak, yerine Hakkari Valisi Ali Çelik’in kayyum olarak atanmas? gündeme damgas?n? vurdu. DEM Parti, eylemlilik ve partili belediyeler önünde nöbet tutma karar? al?rken, muhalefet partileri ile görü?me trafi?i yürüterek, destek istedi. Habere Gitmek için T?klay?n
Gallery

İnternet Nasıl Çalışır

Newsletter